CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH IELST

Cấp độ: IELTS Building 3.0 – 4.0
Lịch khai giảng: (xem chi tiết tại đây)
Thời gian học:
Thời lượng học viên:

IELTS  (International English Language Testing System) Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. IELTS là cuộc thi kiểm tra trình độ thông thạo Anh ngữ quan trọng và phổ biến nhất thế giới cho mục đích học tập, làm việc và định cư. Tùy theo tổ chức mà bạn đang nộp đơn đến và kế hoạch sắp tới của bạn mà bạn chọn thi IELTS Học thuật (IELTS Academic) hoặc IELTS Tổng quát (IELTS General).

IELTS Học thuật (IELTS Academic) được công nhận rộng rãi như là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học. Là tiêu chuẩn đánh giá ứng viên đã sẵn sàng hay chưa cho việc theo học các chương trình giáo dục được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

IELTS Tổng quát (IELTS General) thích hợp cho tất cả những ai chuẩn bị tới các nước nói tiếng Anh để hoàn tất chương trình trung học, các chương trình đào tạo hoặc với mục đích định cư.

Các cấp độ và lộ trình IELTS tại EFL được nghiên cứu và thiết kế cẩn thận và kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu người học và giúp người học đạt mục tiêu cao nhất, hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất! Các chương trình được thiết kế dựa theo năng lực sử dụng ngoại ngữ Tiếng Anh với 4 cấp độ từ  Sơ cấp (IELTS Building 3.0 – 4.0) – Trung cấp (IELTS Developing 4.0 – 5.0)  và Expanding IELTS (5.0 – 6.0) – Cao cấp (Mastering IELTS  6.0-7.0). Thông qua các bài học, học viên được cung cấp kiến thức về ngữ liệu ngôn ngữ, kỹ năng ngôn ngữ và chiến lược làm bài.

IELTS Building 3.0 – 4.0

Học viên được bị kiến thức ngôn ngữ nền tảng cần thiết như: Thì (Tenses), Hình thức của từ (Word forms), Các dạng của động từ (Verb forms), Liên từ nối (Connectors), Bị động, Mệnh đề quan hệ,….và 4 kỹ năng riêng biệt định hướng hình thức bài thi IELTS. Với kỹ năng Reading, học viên sẽ làm quen với các dạng câu hỏi thường ặp như: Chủ đề và nội dung chính của đoạn (Topic and main idea), Cấu tạo từ, từ đồng nghĩa, trái nghĩa (Affixes, Synonyms, Antonyms), Paraphrase, Tìm nội dung chi tiết (Detail ideas), Cấu trúc trúc bài đọc (Organizations and Structure …). Với kỹ năng Writing, học viên sẽ được hướng dẫn Paraphase, Bố cục và yếu tố cơ bản của đoạn văn (typical structure of a paragraph), Thực hành viết đoạn văn cơ bản (Writing a paragraph), Phân tích và cấu trúc của bài viết hoàn chỉnh (Analyzing an essay structure), Các dạng biểu đồ trong IELTS Task 1 (some common graphic writing and essay types)…Với kỹ năng Speaking, học viên sẽ thực hành nói về các chủ đề thông dụng trong cuộc sống như Talking about you and other people, Talking about Jobs/Hometown/Life/Hobbies/ Family, Talking about music, fashion, travel, entertainment, education, Talking about environment, holidays, and festivals. Kỹ năng Listening như điền khuyết về number/ fraction, alphabet, money and time, Details (Table/Form Completion), flight numbers, post code, credit card, email, address, tours, registrations, bank account opening, job interview, housing…

Một số mốc điểm IELTS quan trọng cần nhớ

Việc học và sở hữu tấm bằng IELTS là niềm tự hào của người học, thể hiện năng lực sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh. Bên cạnh đó, điểm số IELTS có ý nghĩa quan trọng đối với các em học sinh và sinh viên khi đang sống và học tập tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

IELTS Band >= 4.0:  Đối với các em học sinh khối 12 thì các em được miễn thi môn Tiếng Anh kì thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Quốc Gia (theo hướng dẫn Tuyển sinh của Bộ GD & ĐT)
 – IELTS Band >= 5.0:  Các em học sinh và sinh viên đại học được miễn học môn Tiếng Anh trong suốt quá trình học đại học và đủ điều kiện đầu ra để tốt nghiệp đại học.
IELTS Band >= 6.5: Đây là điểm IELTS tuyệt vời, đánh dấu mốc quan trọng trong việc học ngoại ngữ Tiếng Anh của bạn! Đạt được điểm số này, các em học sinh và sinh viên được công nhận trình độ Tiếng Anh bởi tất cả các trường đại học trên thế giới (hiển nhiên được chấp nhận bởi tất cả các trường quốc tế tại Việt Nam như RMIT…) và đủ điều kiện du học ở nước ngoài như Anh, Mỹ, Úc, Canada, Singapore…
IELTS Band >= 7.5:  Bạn thật sự xuất sắc! bạn đủ và dư điều kiện để xin xem xét và cấp học bổng bởi các trường đại học danh giá trên thế giới như Harvard, Standford, Yale, MIT,…hoặc các tổ chức giáo dục danh tiếng như Fulright, Ford…

Cấu trúc đề thi IELTS

Tổng thời gian thi IELTS với bốn kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói  là khoảng gần 3 giờ. Bạn sẽ thi từng kỹ năng Nghe, Đọc và Viết vào cùng một ngày theo thứ tự và không có thời gian nghỉ giữa các môn thi. Tùy theo trung tâm mà bạn dự thi, việc thi môn Nói có thể diễn ra vào cùng ngày với ba môn kia hoặc được tổ chức trước hoặc sau ngày thi đó. 

Cấp độ: IELTS Developing 4.0 – 5.0
Lịch khai giảng: (xem chi tiết tại đây)
Thời gian học:
Thời lượng học viên:

IELTS  (International English Language Testing System) Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. IELTS là cuộc thi kiểm tra trình độ thông thạo Anh ngữ quan trọng và phổ biến nhất thế giới cho mục đích học tập, làm việc và định cư. Tùy theo tổ chức mà bạn đang nộp đơn đến và kế hoạch sắp tới của bạn mà bạn chọn thi IELTS Học thuật (IELTS Academic) hoặc IELTS Tổng quát (IELTS General).

IELTS Học thuật (IELTS Academic) được công nhận rộng rãi như là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học. Là tiêu chuẩn đánh giá ứng viên đã sẵn sàng hay chưa cho việc theo học các chương trình giáo dục được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

IELTS Tổng quát (IELTS General) thích hợp cho tất cả những ai chuẩn bị tới các nước nói tiếng Anh để hoàn tất chương trình trung học, các chương trình đào tạo hoặc với mục đích định cư.

Các cấp độ và lộ trình IELTS tại EFL được nghiên cứu và thiết kế cẩn thận và kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu người học và giúp người học đạt mục tiêu cao nhất, hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất! Các chương trình được thiết kế dựa theo năng lực sử dụng ngoại ngữ Tiếng Anh với 4 cấp độ từ  Sơ cấp (IELTS Building 3.0 – 4.0) – Trung cấp (IELTS Developing 4.0 – 5.0)  và Expanding IELTS (5.0 – 6.0) – Cao cấp (Mastering IELTS  6.0-7.0). Thông qua các bài học, học viên được cung cấp kiến thức về ngữ liệu ngôn ngữ, kỹ năng ngôn ngữ và chiến lược làm bài.

IELTS Building 4.0 – 5.0

Kiến thức về ngôn ngữ sẽ được mở rông thêm. Học viên được hướng đến các dạng câu hỏi, bài tập trong các đề thi IELTS thực tế. Đối với Writing, học viên sẽ được dạy cách viết Report cho Task 1 như Dynamic and Static graphs, Table…và các dạng câu hỏi Task 2 như: viết Opinions, Two-way discussion, problem –solutions…. Các dạng câu hỏi trong Reading như: Heading matching, True/ False/ Not Given, Gap-filling…được giới thiệu và luyện tập. Speaking với 3 Part được đưa vào thực hành. Các dạng câu hỏi thường gặp trong Listening cũng được đưa vào thực hành

Một số mốc điểm IELTS quan trọng cần nhớ

Việc học và sở hữu tấm bằng IELTS là niềm tự hào của người học, thể hiện năng lực sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh. Bên cạnh đó, điểm số IELTS có ý nghĩa quan trọng đối với các em học sinh và sinh viên khi đang sống và học tập tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

IELTS Band >= 4.0:  Đối với các em học sinh khối 12 thì các em được miễn thi môn Tiếng Anh kì thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Quốc Gia (theo hướng dẫn Tuyển sinh của Bộ GD & ĐT)
 – IELTS Band >= 5.0:  Các em học sinh và sinh viên đại học được miễn học môn Tiếng Anh trong suốt quá trình học đại học và đủ điều kiện đầu ra để tốt nghiệp đại học.
IELTS Band >= 6.5: Đây là điểm IELTS tuyệt vời, đánh dấu mốc quan trọng trong việc học ngoại ngữ Tiếng Anh của bạn! Đạt được điểm số này, các em học sinh và sinh viên được công nhận trình độ Tiếng Anh bởi tất cả các trường đại học trên thế giới (hiển nhiên được chấp nhận bởi tất cả các trường quốc tế tại Việt Nam như RMIT…) và đủ điều kiện du học ở nước ngoài như Anh, Mỹ, Úc, Canada, Singapore…
IELTS Band >= 7.5:  Bạn thật sự xuất sắc! bạn đủ và dư điều kiện để xin xem xét và cấp học bổng bởi các trường đại học danh giá trên thế giới như Harvard, Standford, Yale, MIT,…hoặc các tổ chức giáo dục danh tiếng như Fulright, Ford…

Cấu trúc đề thi IELTS

Tổng thời gian thi IELTS với bốn kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói  là khoảng gần 3 giờ. Bạn sẽ thi từng kỹ năng Nghe, Đọc và Viết vào cùng một ngày theo thứ tự và không có thời gian nghỉ giữa các môn thi. Tùy theo trung tâm mà bạn dự thi, việc thi môn Nói có thể diễn ra vào cùng ngày với ba môn kia hoặc được tổ chức trước hoặc sau ngày thi đó. 

Cấp độ: Expanding IELTS 5.0 – 6.0
Lịch khai giảng: (xem chi tiết tại đây)
Thời gian học:
Thời lượng học viên:

IELTS  (International English Language Testing System) Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. IELTS là cuộc thi kiểm tra trình độ thông thạo Anh ngữ quan trọng và phổ biến nhất thế giới cho mục đích học tập, làm việc và định cư. Tùy theo tổ chức mà bạn đang nộp đơn đến và kế hoạch sắp tới của bạn mà bạn chọn thi IELTS Học thuật (IELTS Academic) hoặc IELTS Tổng quát (IELTS General).

IELTS Học thuật (IELTS Academic) được công nhận rộng rãi như là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học. Là tiêu chuẩn đánh giá ứng viên đã sẵn sàng hay chưa cho việc theo học các chương trình giáo dục được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

IELTS Tổng quát (IELTS General) thích hợp cho tất cả những ai chuẩn bị tới các nước nói tiếng Anh để hoàn tất chương trình trung học, các chương trình đào tạo hoặc với mục đích định cư.

Các cấp độ và lộ trình IELTS tại EFL được nghiên cứu và thiết kế cẩn thận và kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu người học và giúp người học đạt mục tiêu cao nhất, hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất! Các chương trình được thiết kế dựa theo năng lực sử dụng ngoại ngữ Tiếng Anh với 4 cấp độ từ  Sơ cấp (IELTS Building 3.0 – 4.0) – Trung cấp (IELTS Developing 4.0 – 5.0)  và Expanding IELTS (5.0 – 6.0) – Cao cấp (Mastering IELTS  6.0-7.0). Thông qua các bài học, học viên được cung cấp kiến thức về ngữ liệu ngôn ngữ, kỹ năng ngôn ngữ và chiến lược làm bài.

Expanding IELTS 5.0 – 6.0

Ở giai đoạn này học viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức ngôn ngữ, từ vựng theo chủ điểm thường gặp, các dạng câu hỏi cũng như các phần trong đề thi IELTS thực tế và các chiến lược làm bài cho từng kỹ năng và từng dạng câu hỏi. Cuối khóa học, học viên sẽ làm bài thi mẫu thực tế kiểm tra khả năng sau khóa học

Một số mốc điểm IELTS quan trọng cần nhớ

Việc học và sở hữu tấm bằng IELTS là niềm tự hào của người học, thể hiện năng lực sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh. Bên cạnh đó, điểm số IELTS có ý nghĩa quan trọng đối với các em học sinh và sinh viên khi đang sống và học tập tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

IELTS Band >= 4.0:  Đối với các em học sinh khối 12 thì các em được miễn thi môn Tiếng Anh kì thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Quốc Gia (theo hướng dẫn Tuyển sinh của Bộ GD & ĐT)
 – IELTS Band >= 5.0:  Các em học sinh và sinh viên đại học được miễn học môn Tiếng Anh trong suốt quá trình học đại học và đủ điều kiện đầu ra để tốt nghiệp đại học.
IELTS Band >= 6.5: Đây là điểm IELTS tuyệt vời, đánh dấu mốc quan trọng trong việc học ngoại ngữ Tiếng Anh của bạn! Đạt được điểm số này, các em học sinh và sinh viên được công nhận trình độ Tiếng Anh bởi tất cả các trường đại học trên thế giới (hiển nhiên được chấp nhận bởi tất cả các trường quốc tế tại Việt Nam như RMIT…) và đủ điều kiện du học ở nước ngoài như Anh, Mỹ, Úc, Canada, Singapore…
IELTS Band >= 7.5:  Bạn thật sự xuất sắc! bạn đủ và dư điều kiện để xin xem xét và cấp học bổng bởi các trường đại học danh giá trên thế giới như Harvard, Standford, Yale, MIT,…hoặc các tổ chức giáo dục danh tiếng như Fulright, Ford…

Cấu trúc đề thi IELTS

Tổng thời gian thi IELTS với bốn kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói  là khoảng gần 3 giờ. Bạn sẽ thi từng kỹ năng Nghe, Đọc và Viết vào cùng một ngày theo thứ tự và không có thời gian nghỉ giữa các môn thi. Tùy theo trung tâm mà bạn dự thi, việc thi môn Nói có thể diễn ra vào cùng ngày với ba môn kia hoặc được tổ chức trước hoặc sau ngày thi đó. 

Cấp độ: Mastering IELTS  6.0 – 7.0+
Lịch khai giảng: (xem chi tiết tại đây)
Thời gian học:
Thời lượng học viên:

IELTS  (International English Language Testing System) Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. IELTS là cuộc thi kiểm tra trình độ thông thạo Anh ngữ quan trọng và phổ biến nhất thế giới cho mục đích học tập, làm việc và định cư. Tùy theo tổ chức mà bạn đang nộp đơn đến và kế hoạch sắp tới của bạn mà bạn chọn thi IELTS Học thuật (IELTS Academic) hoặc IELTS Tổng quát (IELTS General).

IELTS Học thuật (IELTS Academic) được công nhận rộng rãi như là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học. Là tiêu chuẩn đánh giá ứng viên đã sẵn sàng hay chưa cho việc theo học các chương trình giáo dục được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

IELTS Tổng quát (IELTS General) thích hợp cho tất cả những ai chuẩn bị tới các nước nói tiếng Anh để hoàn tất chương trình trung học, các chương trình đào tạo hoặc với mục đích định cư.

Các cấp độ và lộ trình IELTS tại EFL được nghiên cứu và thiết kế cẩn thận và kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu người học và giúp người học đạt mục tiêu cao nhất, hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất! Các chương trình được thiết kế dựa theo năng lực sử dụng ngoại ngữ Tiếng Anh với 4 cấp độ từ  Sơ cấp (IELTS Building 3.0 – 4.0) – Trung cấp (IELTS Developing 4.0 – 5.0)  và Expanding IELTS (5.0 – 6.0) – Cao cấp (Mastering IELTS  6.0-7.0). Thông qua các bài học, học viên được cung cấp kiến thức về ngữ liệu ngôn ngữ, kỹ năng ngôn ngữ và chiến lược làm bài.

Mastering IELTS  6.0 – 7.0+

Học viên đã quen với các kỹ năng cũng như các dạng câu hỏi trong đề thi IELTS thực tế. Khóa học này hỗ trợ và chia sẽ các bí quyết để dtạt điểm cao bởi các giáo viên đã từng đạt điểm cao và các giáo viên nước ngoài nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, học viên sẽ làm các bài Practice Tests đã cho trong các kỳ thi trước đó.

Một số mốc điểm IELTS quan trọng cần nhớ

Việc học và sở hữu tấm bằng IELTS là niềm tự hào của người học, thể hiện năng lực sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh. Bên cạnh đó, điểm số IELTS có ý nghĩa quan trọng đối với các em học sinh và sinh viên khi đang sống và học tập tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

IELTS Band >= 4.0:  Đối với các em học sinh khối 12 thì các em được miễn thi môn Tiếng Anh kì thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Quốc Gia (theo hướng dẫn Tuyển sinh của Bộ GD & ĐT)
 – IELTS Band >= 5.0:  Các em học sinh và sinh viên đại học được miễn học môn Tiếng Anh trong suốt quá trình học đại học và đủ điều kiện đầu ra để tốt nghiệp đại học.
IELTS Band >= 6.5: Đây là điểm IELTS tuyệt vời, đánh dấu mốc quan trọng trong việc học ngoại ngữ Tiếng Anh của bạn! Đạt được điểm số này, các em học sinh và sinh viên được công nhận trình độ Tiếng Anh bởi tất cả các trường đại học trên thế giới (hiển nhiên được chấp nhận bởi tất cả các trường quốc tế tại Việt Nam như RMIT…) và đủ điều kiện du học ở nước ngoài như Anh, Mỹ, Úc, Canada, Singapore…
IELTS Band >= 7.5:  Bạn thật sự xuất sắc! bạn đủ và dư điều kiện để xin xem xét và cấp học bổng bởi các trường đại học danh giá trên thế giới như Harvard, Standford, Yale, MIT,…hoặc các tổ chức giáo dục danh tiếng như Fulright, Ford…

Cấu trúc đề thi IELTS

Tổng thời gian thi IELTS với bốn kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói  là khoảng gần 3 giờ. Bạn sẽ thi từng kỹ năng Nghe, Đọc và Viết vào cùng một ngày theo thứ tự và không có thời gian nghỉ giữa các môn thi. Tùy theo trung tâm mà bạn dự thi, việc thi môn Nói có thể diễn ra vào cùng ngày với ba môn kia hoặc được tổ chức trước hoặc sau ngày thi đó. 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬC CỦA EFL

  • Đội ngũ giảng viên đạt trình độ Quốc tế.
  • Kết hợp giáo viên nước ngoài và Việt Nam tốt nghiệp các trường đại học lớn của Thế giới.
  • Chương trình học đa dạng cho mọi lứa tuổi
  • Chủ đề học đa dạng, có tính ứng dụng áp dụng vào thực tế
  • Cam kết chất lượng đầu ra.
  • Chương trình học thuật được nghiên cứu kĩ, tập trung phát triển ngôn ngữ và khả năng tư duy dựa vào chuẩn Quốc tế thiết kế phù hợp với nhu cầu học sinh Việt Nam.

GIẢNG VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG

Giáo sư Robert A. Goldberg

Tốt nghiệp đại học Maryland, USA. Giáo sư có hơn 30 năm giảng dạy tiếng Anh khắp thế giới. Hiện tại giáo sư Robert là cố vấn, giảng viên chính tiếng Anh ở đại học Tân Tạo (TTU) và cũng là cố vấn chương trình tiếng Anh tại Trung tâm EFL.

Thạc sỹ Kristopher Danzalan

Tốt nghiệp đại học và thạc sỹ ngôn ngữ Anh tại Đại học Minnesota, USA. Hiện tại đang giảng dạy IELTS tại đại học RMIT Việt Nam và giảng dạy tiếng Anh cho Hội Đồng Anh. Thầy Kristopher Danzalan có nhiều năm kinh nghiệm và gắn bó với học viên Việt Nam.

Cử nhân Miyeon

Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh đại học Baeseok, Hàn Quốc. Cô Miyeon có nhiều kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho thiếu nhi và thiếu niên, các chương trình tiếng Anh giao tiếp quốc tế và luyện IELTS. Cô có chứng chỉ giảng dạy quốc tế TESOL và đạt IELTS 8.0

Thạc sỹ Đặng Thanh Huân (Kelvin Dang)

Thầy là giảng viên đào tạo Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL các chương trình quốc tế tại Việt Nam, chuyên luyện các lớp IELTS, TOEIC, APTIS và giảng viên bồi dưỡng học sinh Olympic thành phố. Thầy cũng là tác giả của một số ấn phẩm từ điển Anh- Việt, Anh-Anh-Việt do nhà xuất bản Thanh Niên phát hành.

Thạc sỹ Đặng Thanh Nhơn ( Nhơn Đặng)

Cựu học bổng Fulright tại Đại học công lập Minnesota, nghiên cứu sinh ngôn ngữ Anh. Thầy là giảng viên đào tạo Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL các chương trình quốc tế tại Việt Nam, chuyên luyện các lớp IELTS, TOEIC, APTIS và giảng viên bồi dưỡng học sinh Giỏi quốc gia. Thầy Nhơn đạt IELTS 8.5

khóa học khác

KHÓA HỌC GIAO TIẾP

» Xem chi tiết

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TẠI EFL

» Xem chi tiết

KHÓA HỌC TRẺ EM

» Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH STARTERS

» Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH MOVERS

» Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH FLYERS

» Xem chi tiết

CHỨNG CHỈ KET

» Xem chi tiết

CHỨNG CHỈ PET

» Xem chi tiết

TIẾNG ANH DU LỊCH

» Xem chi tiết

TIẾNG ANH NGÂN HÀNG

» Xem chi tiết

TIẾNG ANH DÀNH CHO BÁC SĨ

» Xem chi tiết

TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH

» Xem chi tiết

ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY QUÀ TẶNG TỪ EFL

 * Bí kiếp học tiếng Anh giao tiếp tự tin từ A-Z
* 01 buổi test trình độ miễn phí

* Và nhiều phần quà, ưu đãi lớn khác tại EFL